BIM būs viens no Latvijas būvniecības nozares attīstības stratēģijas prioritāriem virzieniem.

BIM tiks apskatīts kā vienots process no pasūtītāja darba uzdevuma līdz apsaimniekošanai.

Nozares izglītības programmās BIM tehnoloģijām būs vadošā loma.

Projektētāju un būvnieku vidē būs ieviestas pamata kvalitātes, t.i. kvalitatīvi izejas dati, darbs BIM modelī.

Būvniecības nozares normatīvie akti tiks papildināti pēc būtības kvalitatīva BIM procesa nodrošināšanai.

Baltijas jūras reģiona valstu būvniecības tirgus attīstība vienotā BIM procesa izpratnē.

Ieviešot BIM kā nozares mugurkaulu,
neatgriezeniski mainīsies būvniecības nozares kultūra!

Latbim raksts.png

Stratēģija

78424661_745216825978262_534700129872406
80412722_745222512644360_107572373665873

Biedrība LatBIM ir gandarīta par līdz šim paveikto BIM popularizēšanā un attīstīšanā Latvijā. 2019. gada decembrī mums bija dubultsvētki – 5 gadu jubileja un ļoti nozīmīgs pasākums Latvijas būvniecības nozarei “Ceļa karte BIM ieviešanai Latvijā”. Esam pateicīgi Ekonomikas ministrijai, kura sadarbībā ar citām valsts iestādēm un kapitālsabiedrībām, būvniecības nozares, izglītības iestāžu un būvniecības pasūtītāju pārstāvjiem kopīgi izstrādāja Ceļa karti BIM ieviešanai Latvijā. Ceļa kartē noteikti galvenie rīcības virzieni, kas nepieciešami sekmīgai BIM ieviešanai būvniecības nozarē – standartu, vadlīniju un normatīvo prasību izstrāde, gan jauno, gan esošo būvspeciālistu kompetenču paaugstināšana darbā ar digitāliem rīkiem, un piemēru un labās prakses apzināšana un demonstrēšana. BIM ceļa karte paredz, ka līdz 2025. gadam BIM būs nepieciešams ieviest noteiktos publiskajos būvniecības iepirkumos.