Biedrība “Latvijas Būvju informācijas modelēšanas biedrība” izstrādājusi un licencējusi trīs BIM apmācības programmas:

  • Ievads BIM (Būves informācijas modelēšana) tehnoloģijā(28 akadēmiskās stundas), licences Nr. DIKS-20-71-ail;

  • 3D modelēšana BIM (būves informācijas modelēšana) procesa nodrošināšanai (18 akadēmiskās stundas), licences Nr. DIKS-20-72-ail;

  • Pasūtītāja BIM (būves informācijas modelēšana) prasību definēšana būvniecības iepirkumam mērķa un rezultāta sasniegšanai (28 akadēmiskās stundas), licences Nr. DIKS-20-73-ail

Latbim raksts.png