BIM atvērtās meistarklases

Latbim raksts.png
BIM savā labā.png

Izmanto būves informāciju savā labā

Bezmaksas tiešsaites mācību cikla "Izmanto būves informāciju savā labā" ietvaros apspriedām BIM izmantošanu faktiskos objektos, ieguvumus un pieredzi.

Norise - No 2020. gada marta līdz jūnijam

Skaits - 9 lekcijas

Lekcijas klausījās ap 200 dalībnieki